VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

25. jún 2015 | autor | zobrazené: 33x
ikona-erb

Obec Nová Lesná na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. O regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších...
Čítať viac »

Pozvánka na 5. zasadnutie OcZ

17. jún 2015 | autor | zobrazené: 96x
ikona-flag

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 24. jún 2015 (v stredu) o...
Čítať viac »

Úprava finančného rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1

10. jún 2015 | autor | zobrazené: 112x
ikona-financie

Predkladáme vám úpravu finančného rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1 Predkladá: Ing. Peter Hritz, starosta obce Spracovala: Mária Kovalčíková, ekonómka Vyvesené na obecnej tabuli dňa 09.06.2015 uprava-rozpoctu-2015
Čítať viac »

Záverečný účet obce Nová Lesná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

10. jún 2015 | autor | zobrazené: 94x
ikona-financie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení...
Čítať viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

5. jún 2015 | autor | zobrazené: 218x

Charitatívna akcia Cez Slovensko na bicykli za 5 dní prešla vo svojom záverečnom dni aj našou obcou. Práve u nás sa k pelotónu pripojil aj prezident SR Andrej Kiska....
Čítať viac »

Medzinárodný deň detí v našej obci

29. máj 2015 | autor | zobrazené: 138x

Obec Nová Lesná v spolupráci s Komisiou kultúry a športu a Materskou školou pozýva všetky deti do 12 rokov na “Deň detí” ktorý sa uskutoční v pondelok 1. 6....
Čítať viac »

Deň matiek

5. máj 2015 | autor | zobrazené: 175x

Obec Nová Lesná v spolupráci s Materskou školou Vás srdečne pozýva na slávnostný program pri príležitosti “DŇA MATIEK”, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 7. mája 2015 o 15.30 hod....
Čítať viac »

Veľkoobjemové kontajnery pre jarné upratovanie

29. apríl 2015 | autor | zobrazené: 186x

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že v termíne od 11. 5. 2015 do 15. 5. 2015 budú v našej obci pristavené kontajnery na jarné upratovanie. Sú určené pre občanov, ktorí sa...
Čítať viac »

Vyšiel Obecný spravodajca 2/2015

29. apríl 2015 | autor | zobrazené: 186x
ikona-noviny

V týchto dňoch vychádza druhé číslo IX. ročníka Obecného spravodajcu Nová Lesná. Prináša vám tie najdôležitejšie udalosti za uplynulé dva mesiace marec-apríl 2015. Aktuálne informácie nájdete síce vždy na...
Čítať viac »

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

22. apríl 2015 | autor | zobrazené: 227x
ikona-flag

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 4....
Čítať viac »

Komisie Obecného zastupiteľstva 2014-2018

19. apríl 2015 | autor | zobrazené: 230x
ikona-flag

Komisia na ochranu verejného záujmu Predseda komisie: Róbert Bednár Členovia: Ľubomír Kollár, Mgr. Marián Hrebík, Peter Pilát Komisia územného rozvoja, miestnej infraštruktúry a výstavby Predseda komisie: Mgr. Akad. Arch....
Čítať viac »

Peter Škvaridlo

14. apríl 2015 | autor | zobrazené: 247x

12.11.1950 – ✝14.01.2013 Peter Škvaridlo bol najúspešnejším trénerom severskej kombinácie a predsedom Športového klubu polície Štrbské Pleso. Bol členom Predsedníctva Slovenského zväzu biatlonu a predsedom komisie letného biatlonu. Po...
Čítať viac »

Deň zdravia

10. apríl 2015 | autor | zobrazené: 348x
Deň zdravia

MS SČK v spolupráci s Obecným úradom usporiada 6. ročník podujatia Deň zdravia piatok 10. apríla 2015 o 16.00 h v priestoroch sály Obecného úradu Prednáška Štefana Zakuťanského na...
Čítať viac »

SMS-info – bezplatné prijímanie oznamov z obce cez SMS, alebo E-mail

20. marec 2015 | autor | zobrazené: 726x
sms-info-logo

Vážení občania, ponúkame Vám možnosť prijímať rôzne oznamy obce podľa vlastného výberu, prostredníctvom SMS správ, alebo E-mailu. Výhodou týchto oznamov je, že sa dostanete k informáciám z obecného úradu...
Čítať viac »

Verejné zhromaždenie občanov – pozvánka

18. marec 2015 | autor | zobrazené: 300x
ikona-flag

Poslanci OcZ pozývajú všetkých obyvateľov obce na Verejnú schôdzu občanov, ktorá sa uskutoční v utorok dňa 24. 3. 2015 v sále Obecného úradu o 16.00 h. Na tejto schôdzi budú občania informovaní o...
Čítať viac »

Vyhľadávanie

Krátke oznamy

Vývoz elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že v obci bude umiestnený kontajner na elektroodpad pri tržnici v Novej Lesnej v dňoch 29.5.2015 -5.6.2015.
Prosíme občanov, aby odkladali do zbernej nádoby len elektro spotrebiče a elektronický tovar. Ďakujeme za porozumenie.


Opravy obecných komunikácií
Obec Nová Lesná bude realizovať v mesiaci jún drobné opravy obecných komunikácií. Záujemcovia o realizáciu týchto prác môžu predkladať svoje ponuky na jednotkové ceny do 1. 6. 2015 do 12.00 h na Obecný úrad Nová Lesná Jaroslave Šarišskej.


Oprava podlahy v MŠ
Obec Nová Lesná bude v mesiaci júl realizovať opravu podlahy a výmenú 7 ks zárubní v MŠ Nová Lesná. Obhliadka možná v úradných hodinách OÚ. V prípade záujmu volať 0911 876 123. Cenové ponuky treba podať do 1. 6. 2015 do 12.00 h na Obecný úrad Nová Lesná Jaroslave Šarišskej.


Modelársky krúžok
Modelársky krúžok pre deti vo veku od 6 do 15 rokov pod vedením Petra Piláta sa konať každý utorok v čase od 17.00 h do 19.00 h v priestoroch malej zasadačky na obecnom úrade v Novej Lesnej.
Telefónny kontakt na vedúceho krúžku: +421 (918) 390 664


upozornenie Voľný pohyb psov zakázaný! Na základe VZN č.2/2002 o podmienkach chovu a držania psov je zakázaný voľný pohyb psov na verejnom priestranstve. Žiadame majiteľov psov, aby zamedzili ich voľný pohyb po obci. Za porušenie zákazu môže obec uložiť pokutu na základe všeobecného predpisu o správnom konaní.


Asociácia horských sídiel
Naša obec je členom Asociácie horských sídiel

Anketa

SMS-info | Ktoré informácie vás najviac zaujímajú?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Poruchy 24 hod

poruchové telefónne čísla VSE - 0800 123 332 SPP - 0850 111 727 PVPS - 052 7873 117 SOS - 112 v tiesni

Stravovanie

Stravovanie pre dôchodcov. Na tomto mieste si môžete prevziať aktuálny jedálny lístok tak ako nám bol doručený od poskytovateľa stravovania. Jedálny lístok na 28. týždeň 2015

Organizácie

Partneri obce

reklama Podtatranské noviny 170x60

Podtatranské noviny - mediálny partner obce.
Nová Lesná na stránkach Podtatranských novín.