SMS-info – bezplatné prijímanie oznamov z obce cez SMS, alebo E-mail

20. marec 2015 | autor | zobrazené: 133x
sms-info-logo

Vážení občania, ponúkame Vám možnosť prijímať rôzne oznamy obce podľa vlastného výberu, prostredníctvom SMS správ, alebo E-mailu. Výhodou týchto oznamov je, že sa dostanete k informáciám z obecného úradu aj čase kedy nie ste v obci resp. nepočujete obecný rozhlas. K odoberaniu týchto správ potrebujte mobilný telefón, alebo internet. Prijímanie oznamov pre registrovaných záujemcov...
Čítať viac »

Verejné zhromaždenie občanov – pozvánka

18. marec 2015 | autor | zobrazené: 67x
ikona-flag

Poslanci OcZ pozývajú všetkých obyvateľov obce na Verejnú schôdzu občanov, ktorá sa uskutoční v utorok dňa 24. 3. 2015 v sále Obecného úradu o 16.00 h. Na tejto schôdzi budú občania informovaní o práci poslancov Obecného zastupiteľstva, o vzniknutých komisiách a o ich pláne na činnosť v najbližších...
Čítať viac »

Divadelné predstavenie v podaní súboru Ozvena

17. marec 2015 | autor | zobrazené: 37x

Divadelný súbor Ozvena z Popradu‑Stráží a Obec Nová Lesná Vás pozývajú na veselohru k príležitosti MDŽ: Geľo Sebechlebský Divadelné predstavenie v réžii R. Kubusa z pera Jozefa Hollého pojednáva o malomeštiactve, honbe za titulmi, o tom, že ani po sto rokoch od jej vzniku sa veľa v našej...
Čítať viac »

Vyšiel Obecný spravodajca 1/2015

17. marec 2015 | autor | zobrazené: 67x
ikona-noviny

Predstavujeme vám prvé číslo IX. ročníka Obecného spravodajcu Nová Lesná. Opäť v pozmenenej grafike – tak ako každý ročník – sa vám budeme snažiť priniesť tie najdôležitejšie udalosti za...
Čítať viac »

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

6. marec 2015 | autor | zobrazené: 116x
ikona-flag

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 3....
Čítať viac »

Partnerská návšteva v poľskom Poronine

18. február 2015 | autor | zobrazené: 32x
Partnerská návšteva v poľskom Poronine

Dňa 17. februára 2015 sme sa ako zástupcovia obce – starosta Peter Hritz a poslanec OcZ Tomáš Bujna – zúčastnili v neďalekom Poronine na neformálnom rokovaní o projekte EÚ „Partnerstvo miest a obcí...
Čítať viac »

Prevádzkové hodiny ľadovej plochy

26. január 2015 | autor | zobrazené: 191x

Obecné zastupiteľstvo na svojej druhej schôdzi dňa 22. 1. 2015 odsúhlasilo nové prevádkové hodiny ľadovej plochy v našej obci. Záujemcovia o korčuľovanie či hokej sa v prípade potreby môžu...
Čítať viac »

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ

15. január 2015 | autor | zobrazené: 218x
ikona-flag

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2015, zvolávam 2....
Čítať viac »

Referendum o rodine

14. január 2015 | autor | zobrazené: 220x
ikona-sr

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z.z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 07. februára 2015. V referende...
Čítať viac »

Výrub drevín – zmena

13. január 2015 | autor | zobrazené: 165x

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 68 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. januára 2015 vyhradzuje...
Čítať viac »

Poslanci OcZ v období 2014-2018

3. január 2015 | autor | zobrazené: 233x
ikona-flag

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2014-2018 Renáta Urbanovičová Blanka Obžutová Ľubomír Kollár Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna Jaroslav Kerkeš Miroslav Čonka Mgr. Marián Hrebík Gabriel Knižka Róbert...
Čítať viac »

Privítanie nového roka 2015

1. január 2015 | autor | zobrazené: 226x
novy-rok-2015-06

Aj tento rok sme mali možnosť spoločne privítať Nový rok v centre obce. Na Silvestra od 22.00 h sa v centre obce schádzali skupinky obyvateľov aj návštevníkov, aby spoločne...
Čítať viac »

Vyšiel Obecný spravodajca 6/2014

24. december 2014 | autor | zobrazené: 261x
ikona-noviny

Šieste tohtoročné číslo Obecného spravodajcu Nová Lesná uzatvára už VIII. ročník tohto periodika. Tentokrát vyšiel až na ôsmich stranách. V úvode nájdete príhovor starostu obce, informácie ohľadne novembrových komunálnych...
Čítať viac »

Uznesenia a zápisnice OcZ 2014-2018

21. december 2014 | autor | zobrazené: 374x
ikona-erb

V tomto dokumente si môžete prevziať a prečítať zápisnice a uznesenia prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Ich prepis je závislý od odovzdania podkladov od návrhovej komisie, samotného spracovania dokumentu...
Čítať viac »

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ

4. december 2014 | autor | zobrazené: 281x
ikona-flag

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Lesnej, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2014 /v stredu/...
Čítať viac »

Anketa

SMS-info | Ktoré informácie vás najviac zaujímajú?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Poruchy 24 hod

poruchové telefónne čísla VSE - 0800 123 332 SPP - 0850 111 727 PVPS - 052 7873 117 SOS - 112 v tiesni

Stravovanie

Stravovanie pre dôchodcov. Na tomto mieste si môžete prevziať aktuálny jedálny lístok tak ako nám bol doručený od poskytovateľa stravovania. Jedálny lístok na 13. týždeň 2015

Organizácie

Partneri obce

reklama Podtatranské noviny 170x60

Podtatranské noviny - mediálny partner obce.
Nová Lesná na stránkach Podtatranských novín.