Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Komisie Obecného zastupiteľstva 2002-2006

Komisia finančná a plánovacia

 • Predseda: Vladimír Knižka
 • Člen: Ing. Černý Viliam
 • Člen: Ing. Pisár Bohuslav

Komisia Kultúrno – športová

 • Predseda: Ing. Ondrej Závacký
 • Člen: Škoviera Jozef
 • Člen: Mikolaj Patrik

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

 • Predseda: Akad.arch. Tomáš Bujna
 • Člen: Ing. Mažáry Maroš
 • Člen: Ing. Závacký Ondrej

Komisia pre obchod, propagáciu a cestovný ruch

 • Predseda: Pavel Kozempel
 • Člen: Bjeláková Helena
 • Člen: Šifrová Mária
 • Člen: Černý Viliam

Komisia bytová a sociálna

 • Predseda: Vladimír Šifra
 • Člen: Milan Mlynarčík
 • Člen: Ondrej Majerčák

Komisia pre školstvo a prácu s mládežou

 • Predseda: Mgr. Marián Hrebík
 • Člen: Mgr. Iveta Kontríková
 • Člen: Ing. Ondrej Závacký

Komisia pre verejné obstarávanie tovarov a služieb

 • Predseda: MUDr. Helena Marxová
 • Člen: všetci poslanci obecného zastupiteľstva

Komisia konkurzná

 • Predseda: Štefan Bako (zástupca starostu)
 • Člen: návrh na zrušenie

Komisia poriadková

 • Predseda: Vladimír Knižka
 • Člen: Štefan Bako
 • Člen: Marek Bušovský