Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Zápis z kontroly ulíc: Slavkovská, Tatranská, Lúčna

Na základe obhliadky ulíc so starostom a poslancami bol vykonaný nasledovný zápis:

Termín obhliadky: 2. 3. 2011 16.00-17.45 h
Miesto stretnutia: bývalé Štátne majetky
Prítomní: Ing.Peter Hritz, Pavol Kozempel, Vladimír Šifra, Gabriel Knižka

Zistené nedostatky

 • nelegálna skládka komunálneho odpadu (bývalé ŠM a cesta k TEŽ)
 • nepokosené trávnaté plochy za Slavkovskou ulicou (možné riziko požiaru)
 • poškodenie miestnej komunikácie v dôsledku činnosti spodnej vody (Slavkovská, Školská a Tatranská ul. pri pánovi Milanovi Mlynarčíkovi)
 • problematický priepust vonkajšieho kanálu pred RD Slavkovská 315 (p.Paráková), malý priepust pod vjazdom k RD
 • ukončenie cesty na Tatranskej ul. (pri p.Pavlovi Kozemplovi) – neumožnený výjazd pre požiarnikov v prípade požiaru

Riešenia

 • vyzvať vlastníkov pozemkov k odstráneniu skládok (termín kontroly: do 30. 6. 2011)
 • vyzvať vlastníkov pozemkov k pravidelnému koseniu (termín kontroly: 30. 8. 2011)
 • upozorniť pi MUDr.Parákovú na nedostatočný priepust (termín:do 31. 3. 2011)
 • vyčistiť vonkajší kanál na Slavkovskej ulici (patrí VUC) (termín kontroly: do 30. 4. 2011)
 • odstrániť zátaras na Tatranskej ulici – koniec cesty (termín:do 30. 4. 2011)
 • sledovať komunikáciu na križovatke (Slavkovská, Školská a Tatranská ul.) a nahlásiť poruchu – splnené

Zapísal
Ing.Peter Hritz
starosta obce