Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Dodatok VZN č.4/2008 – príspevok na činnosť MŠ

Dodatok č.1 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná.
Dodatok VZN vyvesený 1. 8. 2011 na dobu 15 dní t.j. 17.8.2011.
Pripomienky k dodatku adresovať na e-mail materskej škôlky (ms@novalesna.sk).

dodatok-vzn-2008-04