Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Obecný spravodajca 5/2012

V stredu 19.12.2012 vyšlo nové číslo Obecného spravodajcu, ktoré ste dostali do svojich novinových a poštových schránok. Jeho prílohu tvorí kalendár na nadchádzajúci kalendárny rok 2013 s vyznačením sviatku obce Nová Lesná – Bartolomejského dňa, ktorý sa bude konať v sobotu 24.8.2013. Veríme, že vás tento skromný darček poteší ako milá spomienka na tohoročné Novolesnianske kultúrne leto.
Ak by ste mali záujem o viac kusov kalendárov obráťte sa s požiadavkou priamo na Obecný úrad. Ak vám pre osobné použitie stačí elektronická verzia (PDF), môžete si ju bezplatne prevziať na tejto stránke. Elektronickú verziu Obecného spravodajcu si mô­žete pre­vziať ako zvy­čajne tiež na tejto stránke, alebo v ar­chíve všet­kých čí­siel na stránke Obec­ného spravodajcu.

Prí­loha k článku:
Obecný spravodajca 5/2012
Kalendár 2013