Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Svätenie horolezeckých lán a čakanov

V rámci osláv patrónov Slovenska svätého Cyrila a svätého Metoda boli 5. júla 2014 v Rímskokatolíckom kostole Zvestovania Pána v Novej Lesnej posvätené horolezecké laná, čakany a ďalšie pomôcky horských záchranárov. Akt posvätenia sa uskutočnil počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval PaedDr. ThDr. PhDr. Peter Ružbarský, PhD., správca farnosti v Plavnici, za účasti ďalších pozvaných duchovných – pátra Pavla Uličného z Charitného domova Milosrdných sestier Svätého kríža v Dolnom Smokovci, dona Františka Kohúta SDB – správcu farnosti Veľká, Mgr. Metoda Frivalského – správcu farnosti Matejovce a novolesnianskeho farára Mgr. Jozefa Sviteka. Ako zástupcovia novolesnianskych horských vodcov a záchranárov sa na omši zúčastnili Ing. Ladislav Harvan, CSc. a Štefan Zavacký ml., ktorý v kostole vystavil aj horolezecké lano a čakan posvätené pápežom Jánom Pavlom II. počas jeho návštevy Sliezskeho domu v roku 1995. V krátkom príhovore poďakoval za posvätenie lán a oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny Ing. Jozef Janiga – náčelník Tatranskej horskej služby a novolesniansky starosta Ing. Peter Hritz. Okrem novolesnianskych veriacich i početných domácich a zahraničných turistov sa na svätej omši zúčastnili aj predstavitelia blízkych miest a obcí.

Ako v kázni zdôraznil celebrant Peter Ružbarský, dôležité sú v živote vzťahy. Dobré vzťahy medzi ľuďmi, ale hlavne vzťah človeka k Bohu, na ktorého sa každý z nás môže s dôverou kedykoľvek obrátiť. Či už v bežnom živote, alebo v situáciách, v ktorých si sám nevie pomôcť, napríklad pri tatranských výstupoch, ktoré sú neraz nebezpečné. Posvätenie lán a čakanov preto symbolizuje tento vzťah človeka k Bohu a myšlienku, že ani v zdanlivo bezvýchodiskovej situácii človek nikdy nie je sám.
(IK)

Podtatranské noviny

Fotogaléria – zdroj Podtatranské noviny