Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Textová časť (PDF)

ÚPN-O Nová Lesná – Zmena a doplnky č.1 – textová časť 1a-1i čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – Zmena a doplnky č.1 – Záväzná časť – čistopis

Grafická časť (PDF)

ÚPN-O Nová Lesná – 2-komplexny-urb-navrh-1-10000-v-zneni-zad-c1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 3-komplexny-urb-navrh-v-zneni-zad-c1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 3-podklad-1b-1g-1i
ÚPN-O Nová Lesná – 3-podklad-1h
ÚPN-O Nová Lesná – 3-podklad-1ch
ÚPN-O Nová Lesná – 3-zmena-1b-1g-1i – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 3-zmena-1h – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 3-zmena-1ch – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 4-podklad-1b-1g-1i
ÚPN-O Nová Lesná – 4-podklad-1h
ÚPN-O Nová Lesná – 4-podklad-1ch
ÚPN-O Nová Lesná – 4-zmena-1b-1g-1i – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 4-zmena-1h – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 4-zmena-1ch – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 4-energetika-a-telekomunikacie-v-zneni-zad-c1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 5-podklad-1b-1g-1i
ÚPN-O Nová Lesná – 5-podklad-1h
ÚPN-O Nová Lesná – 5-podklad-1ch
ÚPN-O Nová Lesná – 5-zmena-1b-1g-1i – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 5-zmena-1h – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 5-zmena-1ch – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 5 vodné hospodárstvo v znení ZaD č.1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 6 podklad-1h
ÚPN-O Nová Lesná – 6 podklad-1ch
ÚPN-O Nová Lesná – 6 záber PPF v znení ZaD č.1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 6 zmena 1h – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 6 zmena 1ch – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – Zmeny a doplnky č.1 – Grafická čast 1a-1i – čistopis