Novolesnianske kultúrne leto 2018

Novolesnianske kultúrne leto 2018

AJ napriek tomu, že prvé tohoročné akcie už máme za sebou, prinášame vám rozpis tých zostávajúcich počas obdobia celých prázdnin... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Plán práce hlavného kontrolóra obce Nová Lesná na II. polrok 2017

Plán práce hlavného kontrolóra obce Nová Lesná na II. polrok 2017

 • spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok 2018
 • kontrola odoslaných faktúr jún – december 2017
 • kontrola evidencie pohľadávok
 • kontrola vymáhania pohľadávok
 • kontrola príjmových pokladničných dokladov
 • kontrola výdavkových pokladničných dokladov
 • kontrola došlých faktúr
 • kontrola odoslaných faktúr
 • priebežná kontrola plnenia rozpočtu obce
 • vybavovanie bežnej agendy hlavného kontrolóra
 • účasť na regionálnych poradách a seminároch poriadaných pre hlavných kontrolórov

Ing. Bohuslav Pisár
hlavný kontrolór