Novolesnianske kultúrne leto 2018

Novolesnianske kultúrne leto 2018

AJ napriek tomu, že prvé tohoročné akcie už máme za sebou, prinášame vám rozpis tých zostávajúcich počas obdobia celých prázdnin... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Správne konania – ochrana prírody

Obec Nová Lesná, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Nová Lesná, Jána Stilla 75, 059 86 Nová Lesná alebo E-mail: obec@novalesna.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania
Číslo konania – OcÚ/0606/2018/1/BK
Dátum začatia konania – 14.08.2018
Lehota zverejnenia informácie – od 08.10.2018 do 16.10.2018
Lehota potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní – 9 pracovných dní
Predmet konania – Marián Škuta, Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad – Matejovce, Mgr. Ing. Lucia Škutová, Štefániková č. 98/69, 058 01 Poprad, Gabriela Škutová, Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad – Matejovce, Mgr. Jozef Bobák, Hlavná 354/10, 059 19 Vikartovce, žiadosť o výrub stromu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 16. 10. 2018
Ďakujeme za pochopenie.