Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Bartolomejský deň

Bartolomejský deň

Bartolomejský deň Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Farské oznamy

Program svätých omší / Mass Schedule / Heilige Messen

25. III. 2016 – 2. 4. 2017  / pôstne obdobie

Sobota
25. 3. 2017
10.00 † Alojz Hrnčiar ZVESTOVANIE PÁNA,
odpustová slávnosť

Nedeľa
26. 3. 2017
8.00 Za Božie požehnanie pre rodinu Petra a Daniely ŠTVRTÁ
PÔSTNA NEDEĽA
10.00 Za veriacich

Pondelok
27. 3. 2017
18.00 †† Vojtech a Priška

Utorok
28. 3. 2017
7.00 Za rod. Vajduliakovú

Streda
29. 3. 2017
7.00 Na úmysel Bohuznámej

Štvrtok
30. 3. 2017
——— ———

Piatok
31. 3. 2017
18.00 †† Peter a Anna

Sobota
1. 4. 2017
18.00 Na úmysel celebranta

Nedeľa
2. 4. 2017
8.00 †† Jozefína Čonková a jej príbuzní PIATA
PÔSTNA NEDEĽA
10.00 Za veriacich

Tento týždeň je prvý piatok. O sviatosť pokánia môžete požiadať pred sv. omšou v sakristii.

Pobožnosti krížovej cesty v piatok po večernej sv. omši a v nedeľu po sv omši o 10.00 h.

Zo soboty na nedeľu (25. 3. – 26. 3.) bude zmena času zo SEČ na SELČ, (+1 hod.)

Príprava na prvé sv. prijímanie v piatok o 17.15 v kostole.

Príprava na sviatosť birmovania v sobotu (1. 4.) o 17.15 v kostole.

Čo je to odpust?
Etymologicky súvisí so slovom „odpustiť“. Boh nám odpúšťa rád, lebo sme jeho deti, prichádzame k nemu a oslavujeme ho najlepšie ako vieme a ako si to on praje. Odpust je slávnosť, kde si veriaci uvedomujú Božiu blahosklonnosť k človeku. Pri oslave patróna farnosti Cirkev z pokladu milostí štedrejším priehrštím udeľuje duchovné dary pre dobro veriacich. (napríklad odpustenie trestov za hriechy) Samozrejme, že k odpustu patrí aj slávnostné stolovanie a kultúrne podujatia, ale toto je až na ďalšom mieste.

Čo sú to odpustky?
Tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Odpustky sú odpustenie dočasných trestov pred Bohom za hriechy, ktorých vina je už odpustená vo sviatosti pokánia
Odpustky môže získať veriaci v Krista pri naplnení Cirkvou stanovených podmienok, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.
K získaniu odpustkov sa žiada splniť podmienky: vzbudiť si úmysel získať odpustky, vykonať určený skutok (na odpustovú slávnosť sa zúčastniť svätej omše a nábožne navštíviť kostol), krátko pred tým alebo potom sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná
Školská 177
059 86 Nová Lesná
Tel.: +421 52 442 23 79
e-mail: rkfunovalesna@gmail.com