Farské oznamy

 

Aktuálne informácie

Program svätých omší Mass Schedule / Heilige Messen

Otcovia Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach

Povinnosti pri výkone bohoslužieb a obradov obradov:

– vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
– pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Striktne dodržiavať iba podávanie svätého prijímania na ruku,
– ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa nahradí úklonom),
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Vďaka za zodpovedné rešpektovanie týchto opatrení.

Cezročné obdobie 20. VI. — 28. VI. 2020
Sobota
27. VI. 2020
18:00 †† Milan a Michal
Nedeľa
28. VI. 2020
8:00 †† Ján Hanáček 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00  Za veriacich
Pondelok
29. VI. 2020 
7.00
18:00
† Ondrej Majerčák
Za priateľov a dobrodincov
SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV
Utorok
30. VI. 2020 
7:00 Za veriacich
Streda
1. VII. 2020 


Štvrtok
2. VII. 2020
18:00 Na úmysel celebranta Návšteva Panny Márie, Sviatok
Piatok
3. VII. 2020 
18:00 Na úmysel celebranta Sv. Tomáša, apoštola, Sviatok
Sobota
4. VII. 2020 
18:00 Na úmysel celebranta
Nedeľa
5. VII. 2020 
8:00 Na úmysel celebranta Sv. Cyrila a Metoda,
Slovanských vierozvestov
10:00 Za veriacich

Prvý piatok, sviatosť pokánia: Pred sv. omšami.


 

Ponúkame na stiahnutie:
Kniha Vznešenejšia cesta od Františka Trstenského

 


Virtuálna prehliadka kostola


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná
Školská 177
059 86 Nová Lesná
Tel.: +421 52 442 23 79
e-mail: rkfunovalesna@gmail.com


Ochrana osobných údajov „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike:“ https://gdpr.kbs.sk