Farské oznamy

Aktuálne informácie

Program svätých omší
Mass Schedule / Heilige Messen

 


 


Prosba spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku: Aby sa prostredníctvom všetkých sociálnych komunikačných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, vyzvali katolícki veriaci a kresťania iných konfesií k účasti na modlitbe, ktorú si Svätý Otec želá v piatok 27. marca 2020 v priestranstve pred Bazilikou sv. Petra.

Počas Statio orbis, ktorá bude vysielaná na Mondovisione a Vatican News o 18:00 hod. rímskeho času, Svätý Otec udelí všetkým zúčastneným úplné odpustky a požehnanie Urbi et Orbi.


Pápež František dnes (25. 3. 2020) vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi – sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.
Novému spišskému pomocnému biskupovi bolo pridelené titulárne sidlo Quiza.


Sväté omše z Ľubice možete sledovať na Facebooku (vyhľadajte priamo tam video VYSIELANÉ NAŽIVO) v týchto časoch:

Pondelok až piatok: o 17:00; v sobotu o 7:00; a v nedeľu o 8:00 hod.


 

 

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie


Modlitba pápeža Františka k Márii, Uzdraveniu chorých

Ó, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje.
Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých.
Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere.
Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby sa – podobne, ako v Káne Galilejskej – vrátila radosť a jas po týchto chvíľach skúšky.
Pomôž nám, Matka Božej lásky, žiť podľa Božej vôle a robiť to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenie a prevzal naše bolesti,
aby nás cez kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.


 

Tím štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov v spolupráci s inštitútom zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR vytvoril infografiky k nákaze COVID-19. Budeme radi, ak sa dostanú čo najviac do pozornosti:

10 odporucani ked ste doma COVID-19

Co robit, ak ste chory_COVID-19

Osoby s vyssim rizikom ochorenia COVID-19

Pomoc sebe a druhym COVID-19


 

„Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“


V týchto dňoch, keď sú naše rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si  uvedomujeme,  že Cirkev žije i prežije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista. Rodiny si zase majú možnosť viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.

Ponúkame rodinám „Liturgiu domácej cirkvi„, na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbudzujeme, aby sa stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri spoločnej rodinnej liturgii: Litutgia rodiny.pdf

Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk


Nakoľko verejné sväté omše nie sú, katolícke masmédiá ponúkajú prenosy svätých omší a pobožností, kde si môžete vzbudiť duchovné sväté prijímanie.


Plánované úmysly sv. omší, budú preložené na najbližší voľný termín.


Virtuálna prehliadka kostola


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná
Školská 177
059 86 Nová Lesná
Tel.: +421 52 442 23 79
e-mail: rkfunovalesna@gmail.com


Ochrana osobných údajov
„Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike:“
https://gdpr.kbs.sk