Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Kontakty


Zobraziť Nová Lesná na väčšej mape

Obecný úrad Nová Lesná
ul. Jána Stilla 75
059 86 Nová Lesná
Fax: +421 (52) 442 21 14
Žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
info[zavináč]novalesna.sk

IČO: 00326445
DIČ: 2021212721
BANKA: Prima banka Slovensko, a.s., 058 01 Poprad
ČÍSLO ÚČTU: 8500425001/5600
IBAN: SK78 5600 0000 0085 0042 5001
SWIFT: KOMASK2X


Ing. Peter HritzStarosta obce
+421 (52) 478 23 42
+421 (911) 876 123
starosta[zavináč]novalesna.sk

Jaroslava Šarišská – Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov, podateľňa, vydávanie súpisných čísiel, sociálne oddelenie, archív;
+421 (52) 442 21 14
obec[zavináč]novalesna.sk
agenda: evidencia obyvateľstva, matrika, sociálny referát, archív;

Úradné hodiny od – do / od – do
Pondelok 7.00 h 15.00 h
Utorok 7.00 – 8.00 h 12.00 – 15.00 h
Streda 7.00 h 17.00 h
Štvrtok 7.00 – 8.00 h 12.00 – 15.00 h
Piatok 7.30 h 13.30 h

Jaroslava Šarišská – Sociálne oddelenie;
+421 (52) 442 21 14
socialne[zavináč]novalesna.sk
agenda: sociálny referát;


Jana Ohrádková – Pokladňa, komunálny odpad, byty, evidencia psov, obecný rozhlas, správa cintorína, správa majetku;
+421 (52) 478 23 42
sprava.majetku[zavináč]novalesna.sk
agenda: poplatky, poplatky-TKO, daň z nehnuteľnosti, daň za psov, bytové hospodárstvo, obecný rozhlas, potvrdenia;


Mgr. Iveta Dominiková – Ekonomické oddelenie, účtovníctvo, mzdy, dane
+421 (52) 478 23 41
ekonom[zavináč]novalesna.sk
agenda: mzdová učtáreň


Slávka Kollárová – mzdy a personalistika, dane
+421 (52) 478 23 41
mzdydane[zavináč]novalesna.sk


Ing. Tomáš Bruk – Životné prostredie
+421 (52) 478 23 41
zivotne.prostredie[zavináč]novalesna.sk
agenda: výrub stromov, verejné priestranstvá, povoľovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Úradné hodiny od – do / od – do
Pondelok
Utorok 13.00 – 15.00 h
Streda
Štvrtok
Piatok

Lídia Lehotská – Materská škôlka
+421 (52) 442 21 50
ms[zavináč]novalesna.sk


Anna Gánovská – Knižnica
kniznica[zavináč]novalesna.sk


Stavebný úrad
(Od 1.5.2009 vykonáva služby stavebného úradu pre našu obec Mesto Vysoké Tatry na stavebnom úrade v Starom Smokovci. Podania môžete urobiť aj na spisovni našej obce.)
Ing. Novák Peter – Stavebný úrad Starý Smokovec
+421 (52) 478 04 22