Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Kiska.

Trasa “Cez Slovensko na bicykli” prechádzala aj cez našu obec. Navštívil nás prezident Andrej Kiska. Viac »

 

Archív značky: hospodárenie obce

Hospodárenie obce za rok 2011

Predkladáme vám k nahliadnutiu hospodárenie obce za rok 2011 spolu s vyjadrením audítora k ročnej závierke za rok 2011. Správa o bilancií aktív a pasív v súvahe k 31.12.2011 vo výške 1 704 401,74,- € z toho: Dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej

Hospodárenie obce za rok 2010

Hospodárenie obce, záverečný účet za rok 2010. Na nasledujúcich riadkoch si môžete prevziať dokumenty vo formáte PDF: Záverečný účet obce 2010 Hospodárenie obce za rok 2010

Finančný rozpočet na rok 2011

Finančný rozpočet obce Nová Lesná na rok 2011 Prílohy k dokumentu Finančný rozpočet obce na rok 2011

Hospodárenie obce za rok 2009

Hospodárenie obce, záverečný účet za rok 2009, správa nezávislého audítora. Na nasledujúcich riadkoch si môžete prevziať dokumenty vo formáte PDF: Správa audítora za rok 2009 Záverečný účet obce za rok 2009 Hospodárenie obce za rok 2009

VZN 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nová Lesná. Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej v zmysle § 11 ods. 4 písmena a) Zákona č.396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.1 Zákona č.138/1991 Zb. o

Hospodárenie obce za rok 2008

Hospodárenie obce, záverečný účet za rok 2008, správa nezávislého audítora. Prílohy k dokumentu hospodarenie-obce-rok-2008.pdf suvaha-rok-2008.pdf vykaz-ziskov-a-strat-rok-2008.pdf