Najnovšie články

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje, počnúc dnešným dňom 24.6.2022 od 15:30 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, až do odvolania. Žiadame vlastníkov resp. správcov lesných pozemkov o vykonávanie hliadkovacej činnosti...

Pozvánka na 27. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Pozvánka na 26. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Orálna vakcinácia líšok

V prílohe nájdete informácie o uskutočnení už v poradí štyridsiatej piatej kampane orálnej vakcinácie lišok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériam WHO – leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky. Vakcinácia sa uskutoční v dňoch...