Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Architektúra a pamiatky

Pôvodná zástavba obce sa vyvíjala pozdĺž potoka, murovanými objektmi, trojpriestorovými, s dvojosovou fasádou orientovanou do ulice, ukončenými sedlovými a valbovými strechami, najčastejšie pod tvrdou krytinou. Dnešný ráz obce je poznamenaný novou individuálnou a bytovou zástavbou, pričom žiaľ, solitérnych objektov pôvodnej zástavby je už len ojedinelý počet. Dominantami obce sú rímsko-katolícky a evanielický a.v. kostol, situovaný v centre.

Rímskokatolícky kostol – Zvestovania Pána
je pôvodne ranogotický, postavený v 2. pol. 13. storočia, prestavaný v roku 1815, s novšími stavebnými úpravami v 20. storočí. Stavba kostola je jednoloďová s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou zakončenou cibuľou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, sakristia je zaklenutá lomenou valenou klenbou. Loď má rovný strop s dreveným podhľadom.
Kostol vďaka svojím historickým a architektonickým kvalitám bol dňa 30. októbra 1963 zapísaný do štátneho zoznamu, dnes Ústredného zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR pod číslom 918.
V roku 2005 bola čiastočne (západná a južná fasáda) zrekonštruovaná a sanovaná vonkašia omietka. Z dôvodu nedostatku financií boli práce prerušené…

Evanielický a.v. kostol
je klasicistný, postavený v roku 1792. V roku 1854 vyhorel ale postavili ho znova v roku 1859. Novšie stavebné úpravy obnovy fasády a vstupných dverí prebiehali v roku 1999.
Kostol je sieňovou obdĺžnikovou stavbou s pristavanou vežou. Interiér kostola je zaklenutý kláštornou klenbou. Nad vchodom je vyrezávaná drevená empora s balustrádou. Oltár je kazateľnicový, klasicistný, z pol. 19. storočia.
Kostol vďaka svojím historickým a architektonickým kvalitám bol dňa 30. októbra 1963 zapísaný do štátneho zoznamu, dnes Ústredného zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR pod číslom 917.

Posledný sypanec
V strede obce stojí aj jedna z posledných zachovalých stavieb, ktoré pripomínajú dávny ráz obce – murovaná sýpka (sypanec) z roku 1873.
Na stránke so starými fotografiami nájdete ešte jeden sypanec, ktorý stával oproti dnešným potravinám…


fotografie zo súkromnej zbierky © Tomáš Bujna

Pridaj komentár