Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Rímskokatolícka farnosť

Rímskokatolícka cirkev je jednou z troch kresťanských cirkví, ktoré pôsobia v obci Nová Lesná. K Rímskokatolíckej cirkvi sa hlási 1076 obyvateľov a je počtom veriacich najväčším náboženským spoločenstvom v obci.

Od 1. júla 2002 je Nová Lesná samostatnou farnosťou, pred spomínaným dátumom bola filiálkou obce Veľký Slavkov. To v praxi znamená, že 1.júla 2002 biskup ThDr. František Tondra zriadil v Novej Lesnej samostatný farský úrad a vymenoval farára pre Novú Lesnú. Zaujímavosťou je, že v zriaďovacom dekréte pán biskup František Tondra k farnosti Nová Lesná pričlenil miestnu časť Malý Smokovec ako filiálku.

Pretože internet sa stáva silným informačným médiom, využívam možnosť prezentovať našu mladú farnosť na tejto stránke, aby sa ona viac dostala do povedomia našich občanov. Každý týždeň bude na tejto stránke zverejnený rozpis omší a týždenné aktuality vo farnosti, ďalej chcem prostredníctvom tejto stránky informovať o dôležitých podujatiach, ktoré sa pripravujú (birmovka, odpustová slávnosť za účasti p. biskupa, posviacka základného kameňa, prvé sv. prijímanie), o športových podujatiach pre mladých, ako aj o aktualitách týkajúcich sa stavby novej farskej budovy.

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev farnosť Nová Lesná
059 86 Nová Lesná
Školská 188
Tel.: +421 (52) 442 23 79