Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Komisie Obecného zastupiteľstva 2002-2006

Komisia finančná a plánovacia

 • Predseda: Vladimír Knižka
 • Člen: Ing. Černý Viliam
 • Člen: Ing. Pisár Bohuslav

Komisia Kultúrno – športová

 • Predseda: Ing. Ondrej Závacký
 • Člen: Škoviera Jozef
 • Člen: Mikolaj Patrik

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

 • Predseda: Akad.arch. Tomáš Bujna
 • Člen: Ing. Mažáry Maroš
 • Člen: Ing. Závacký Ondrej

Komisia pre obchod, propagáciu a cestovný ruch

 • Predseda: Pavel Kozempel
 • Člen: Bjeláková Helena
 • Člen: Šifrová Mária
 • Člen: Černý Viliam

Komisia bytová a sociálna

 • Predseda: Vladimír Šifra
 • Člen: Milan Mlynarčík
 • Člen: Ondrej Majerčák

Komisia pre školstvo a prácu s mládežou

 • Predseda: Mgr. Marián Hrebík
 • Člen: Mgr. Iveta Kontríková
 • Člen: Ing. Ondrej Závacký

Komisia pre verejné obstarávanie tovarov a služieb

 • Predseda: MUDr. Helena Marxová
 • Člen: všetci poslanci obecného zastupiteľstva

Komisia konkurzná

 • Predseda: Štefan Bako (zástupca starostu)
 • Člen: návrh na zrušenie

Komisia poriadková

 • Predseda: Vladimír Knižka
 • Člen: Štefan Bako
 • Člen: Marek Bušovský