VZN 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

You may also like...