Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

História stolného tenisu v našej obci

Stolní tenisti na Slovensku si v tomto roku (2005) pripomínajú 80. výročie organizovaného stolného tenisu. V rokoch 1922 – 1926 sa začali zakladať prvé odbory, oddiely a kluby stolného tenisu.
Slovenský stolný tenis od vzniku ČS TTA 22. októbra 1925 bol súčasťou celoštátneho riadenia stolného tenisu v Československu. Hráči zo slovenských klubov sa zúčastňovali turnajov, majstrovských súťaží a majstrovstiev republiky. Na Slovensku sa od r. 1927 usporiadali medzinárodné majstrovstvá Slovenska a mnohé celoštátne podujatia a turnaje za účasti hráčov z Čiech, Maďarska a Rakúska, čím sa zvyšovala nielen popularita, ale aj výkonnostná úroveň slovenského stolného tenisu.
V období 1925 – 1938 aj keď sa výkonnosť hráčov Slovenska postupne zvyšovala ešte vrcholnej úrovne českých hráčov nedosahovala. Snaha o výkonnostné napredovanie sa prejavila vo finálovom zápase 1. celoštátnej ligy víťazstvom družstva PTE Bratislava nad AC Sparta Praha v súťažnom ročníku 1930/1931 a tým aj získanie titulu majstra ČSR čo bol historický športový úspech.
Osobitnou etapou vývoja stolného tenisu na Slovensku bolo obdobie rokov 1939 – 1944. Došlo k násilnému oddeleniu Slovenska od Čiech a k vzniku Slovenského štátu. Boli pretrhnuté dobré športové a priateľské vzťahy hráčov a slovenský stolný tenis za začal preto uberať vlastnou cestou rozvoja. V decembri 1939 vznikol Slovenský stolnotenisový zväz.
Po 2. svetovej vojne v r. 1945, sa v rámci obnovenej ČS. republiky začala intenzívna športová činnosť aj v stolnom tenise. Hráči sa znova zúčastňovali turnajov, celoštátnej i národnej ligy, majstrovstiev republiky a majstrovstiev Slovenska, zvýšila sa starostlivosť o mladých hráčov a zvýšila sa činnosť reprezentačného družstva.
Reprezentačné družstvá ČSR. ČSSR, ČSFR a po roku 1993 RD Slovenskej republiky, sa pravidelne zúčastňujú na MS, ME i na MEJ, kde boli slovenskí hráči medailovo veľa krát úspešní.
Medzi najúspešnejších reprezentantov patrí aj Emília Havranová–Butzová, dlhoročná obyvateľka obce Nová Lesná. V období reprez. Činnosti mala na Slovensku suverénne hráčske postavenie, bola stálou členkou reprezentačného výberu.v roku 1956 získala pre Slovensko prvý titul majstra ČSR v ženskom stolnom tenise. Najväčší medzinárodný úspech dosiahla v roku 1958 v Budapešti ako členka družstva ČSR, získala bronzovú medailu… V rokoch 1956 – 1958 sa trénersky podieľala na príprave najväčšieho Slovenského dievčenského talentu Ireny Bosej.
V Novej Lesnej bol stolnotenisový oddiel založený v rokoch 1974/1975, pri telovýchovnej jednote Tatran Nová Lesná. Jeho zakladateľmi boli Vladimír Knižka, Pavol Polaštik, Pavol Glejdura, František Gaduš… S malými prestávkami v minulosti oddiel funguje až do dnes.