Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Komisie Obecného zastupiteľstva 2006-2010

Zloženie komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Novej Lesnej na obdobie 2006-2010.

Komisia finančná a plánovacia

 • Predseda: Mária Mareková
 • Člen: Radoslav Mick
 • Člen: Ján Krišanda

Komisia Kultúrno – športová

 • Predseda: Mgr. Kontríková Iveta, PhD.
 • Člen: Jozef Kontrík
 • Člen: Ing.Ondrej Zavacký

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

 • Predseda: Mgr.Akad.arch.Tomáš Bujna
 • Člen: Ing.Stanislav Rusňak
 • Člen: Jaroslav Kerkeš

Komisia pre obchod, propagáciu a cestovný ruch

 • Predseda: Ing.Milan Gánovský
 • Člen: JUDr. Milan Pavlák
 • Člen: Ing. Etela Závadová

Komisia bytová a sociálna

 • Predseda: Vladimír Šifra
 • Člen: Boris Hronkin
 • Člen: Milan Mlynarčík

Komisia pre školstvo a prácu s mládežou

 • Predseda: Ing.Ondrej Zavacký
 • Člen: Mgr. Marián Hrebík
 • Člen: Lýdia Lehotská

Komisia pre verejné obstarávanie tovarov a služieb

 • Predseda: Marián Šifra
 • Člen: Peter Kollár
 • Člen: Gabriel Knižka

Komisia konkurzná

 • Predseda: Pavel Kozempel
 • Člen: MUDr.Helena Marxová
 • Člen: Mgr. Marián Hrebík

Komisia poriadková

 • Predseda: Peter Brtáň
 • Člen: Marek Bušovský
 • Člen: Ladislav Boháč

Komisia pre ochranu verejného záujmu

 • Predseda: Pavel Kozempel
 • Člen: Mgr. Iveta Kontríková, PhD
 • Člen: Vladimír Šifra
 • Zapisovateľ: Mária Kovalčíková

Komisia pre občianske záležitosti

 • Predseda: Anna Gánovská
 • Člen: Anna Komárová
 • Člen: Jaroslava Šarišská