VZN 2/2009 o čiastkovej zmene a doplnku územného plánu

You may also like...