Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

VZN 5/2008 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej v súlade s ustanovením § 6 ods. a 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Nová Lesná

  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2008 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
    vzn-2008-05.pdf
  • Výška správnych poplatkov vyberaných podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v znení zmien a doplnení
    vyska-spravnych-poplatkov.pdf
  • Evidenčný list
    evidencny-list.pdf