Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Apartmány High Tatra Residence Nová Lesná – zámer

Kompletnú dokumentáciu nájdete na EnviroPortály (zámer vrátane príloh) aj ďalšie informácie z posudzovacieho procesu stavby.
Z dôvodov kapacitných obmedzení webovej stránky nie je možné na www.novalesna.sk umiestniť kompletnú dokumentáciu.
Prílohy k dokumentu:

Zámer – titulný list
Zámer – text
Situácia širsieho územia stavby
Situácia územia
Dispozícia stavby
Pôdorys objekt A 1PP
Pôdorys objekt A 1NP
Pôdorys objekt A 2NP
Pôdorys objekt A 3NP
Pôdorys objekt B 1PP + 1NP
Pôdorys objekt B 2PP + 3NP
Pôdorys objekt C 1PP
Pôdorys objekt C 1NP
Pôdorys objekt C 2NP
Pôdorys objekt C 3NP
Pohľady
Vizualizácia
Cestné napojenie – text
Cestné napojenie – príloha