Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Čiastková zmena a doplnok ÚPN-O Nová Lesná lokalita Terasa

Na základe požiadavky obce vznikla potreba vypracovať čiastkovú zmenu a doplnok ÚPN-O Nová Lesná v lokalite Terasa. Dôvodom pre obstaranie čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN-O Nová Lesná bola potreba pre rozvoj podnikateľských aktivít v k.ú. obce v lokalite Terasa. Vypracovaniu čiastkovej zmeny predchádzali konzultácie s dotknutými organizáciami a predstaviteľmi obce z pohľadu priestorových možností realizácie zámeru investora pri riešení plôch rodinných domov, občianskej vybavenosti, športu a dopravy…
(viac v prílohách článku)

Textová časť – návrh
Textová časť – príloha
Širšie vzťahy (PDF)
Širšie vzťahy (JPG)
Širšie vzťahy – priesvitka
Komplexný urbanistický návrh (PDF)
Komplexný urbanistický návrh (JPG)
Komplexný urbanistický návrh – priesvitka
Doprava a vodné hospodárstvo (PDF)
Doprava a vodné hospodárstvo (JPG)
Doprava a vodné hospodárstvo (PDF)
Rozvod elektrickej energie a plynu (PDF)
Rozvod elektrickej energie a plynu (JPG)
Rozvod elektrickej energie a plynu – priesvitka
Záber PPF (PDF)
Záber PPF (JPG)
Záber PPF – priesvitka