Opätovné zverejnenie upraveného návrhu zmeny a doplnku ÚPN-O

You may also like...