Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

VZN 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nová Lesná.
Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej v zmysle § 11 ods. 4 písmena a) Zákona č.396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.1 Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a novely zákona č.258/2009 Zb. určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nová Lesná.