Vyhodnotenie pripomienkového konania verejnosti k ÚPN-O

You may also like...