Zverejnenie záväznej časti schválenej zmeny a doplnku ÚPN-O

You may also like...