Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Zverejnenie záväznej časti schválenej zmeny a doplnku ÚPN-O

Zverejnenie záväznej časti schválenej zmeny a doplnku ÚPN-O Nová Lesná, časť: „Nová Lesná-JUH“ v katastrálnom území Nová Lesná, vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením obce č. 2/2010, schválenom Obecným zastupiteľstvom obce Nová Lesná dňa 29.6.2010 na svojom 30. zasadnutí, pod č.uznesenia 236.

Prílohy k dokumentu