Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Čistenie a údržba verejného priestranstva

Fyzické a právnické osoby, ktoré spravujú alebo vlastnia nehnuteľný majetok sú povinné zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, schody (po celej šírke chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne, včas a v rozsahu potrebnom na bežnú chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh a pri poľadovici bol posypovaný neprašným materiálom. Táto povinnosť sa vzťahuje na chodníky a pásy zeme v súvisle zastavanej časti obce. Chodníky musia byť vyčistené včas a podľa potreby. Zmetanie nečistoty do vozoviek sa zakazuje. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji chodníkov na kopy. Zhrňovať sneh na vozovku je zakázané. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia ostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, stanice dopravných prostriedkov, vjazdy domov. Úseky potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia, a pod. a pre náklad smetných uličných zariadení musia byť vždy voľné.