Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Sadzba dane za psa (aktualizované)

Pridané: 2011-06-24T06:56:22+00:00
Pozri nové VZN č1/2011

Na základe VZN obce Nová Lesná č.4/2010 obec určuje sadzbu dane 10,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Ak ide o psa so špeciálnym výcvikom, ktorý aktívne vykonáva záchranárske práce, sprevádza nevidomé osoby, alebo vykonáva prácu pre Políciu SR, môže byť na požiadanie držiteľa psa od poplatku oslobodený na základe príslušného potvrdenia.

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

  • a) v hotovosti priamo do pokladne obce
  • b) bezhotovostným prevodom na účet obce, číslo účtu 8500425001/5600 vedený v DEXIA BANKA, a.s. SLOVENSKO, POPRAD

Daň za psa je splatná do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.