Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,
som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť. Čas beží a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný.
  Rok 2010 je už minulosťou, za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to, čo predchádzajúci rok priniesol pozitívne, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným či menej šťastným. Každému z nás sa vryl do pamäti iným spôsobom.
  Je dobré sa z času na čas pozastaviť, obzrieť sa. Nahliadnime do minulosti a zaželajme si, aby sme svoje chyby dokázali rozpoznať a poučiť sa z nich. Potom môžeme smelo hľadieť do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom krajším, milším a určite aj plnohodnotnejším ako ten predchádzajúci.
Dajme si predsavzatie, nech rok 2011 bude rokom ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom čistejšej a malebnejšej obce Nová Lesná.
  Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie, ktoré si každý z nás predstavuje inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, v práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.
Tak ako sme spoločne privítali príchod nového roku v centre obce, verím, že sa budeme stretávať aj pri mnohých ďalších podujatiach. Pripravili sme pre Vás desiatky zaujímavých akcií kultúrneho, spoločenského a športového charakteru. Radi Vás privítame na Novolesnianskom kultúrnom lete, ktorého obsahom bude napr. stretnutie automobilových veteránov, Cyrilometodejské dni, rezbársky plenér, Bartolomejské dni spojené so slávnostným udeľovaním odznaku Novolesňan, gastrofestival, dni rómskej kultúry, burčiakfest, vedomostná súťaž Poznaj Novú Lesnú, pivný festival, Memoriál Jána Stilla a mnohé iné.
  Teším sa na aktívnu spoluprácu s cirkvou, s podnikateľmi a so všetkými organizáciami, ktoré pôsobia v obci – senior klub, dobrovoľný hasičský zbor, Červený kríž, zväz protifašistických bojovníkov, športové kluby, skauti, členovia horskej služby…
Za dôležitú považujem tiež spoluprácu s Materskou školou v Novej Lesnej a Základnými školami vo Veľkom Slavkove a v Dolnom Smokovci.
  Ako obyvateľ, ale hlavne ako starosta našej obce, si Vám všetkým dovoľujem zaželať dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Ing. Peter Hritz, starosta obce