Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Zmena vývozcu, harmonogram a ceny vývozu TKO

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že na základe VZN č.4/2010 a výberového konania na vývozcu TKO, bude zabezpečovať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov na najbližšie obdobie počnúc dňom 1.3.2011 firma BRANTNER Poprad,s.r.o.. Zber a vývoz bude každý nepárny štvrtok v mesiaci.

V prípade nadmerného množstva odpadu zabezpečí obec vývoz u zmluvného vývozcu odpadu formou objednávky.

Cena žetónu od 1.1.2011 je nasledovná:

  • 110 l kuka nádoba – 2,50 €
  • 1 100 l nádobu – 20,00 €

Upozorňuje občanov, že počas vývozu v roku 2011 sú platné iba žetóny v hodnote 2,50 € alebo 20,00 €.
Žiadame občanov, ktorí si nestihli vymeniť žetóny v hodnote 1,62 € alebo 13,01 € platné v  roku 2010, aby nepoužité žetóny priniesli na obecný úrad, kde im po doplatení sumy bude vydaný prehodnotený žetón v hodnote 2,50 € alebo 20,00 €.

Vývoz separovaného odpadu uskutočňuje taktiež firma BRANTNER Poprad s.r.o. Vývoz bude každý štvrtok podľa harmonogramu vývozu separovaného odpadu, ktorý obdržala každá domácnosť (môžete si ho stiahnuť aj v prílohe tohto dokumentu).
Vrecia na separovaný odpad, ktoré sú určené iba na separovaný odpad si môžete bezodplatne vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
Vrecia budú poskytnuté raz za dva mesiace pre každú domácnosť.

Pílohy k dokumentu:

Kalendár separovného odpadu na rok 2011