Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Zápis z kontroly ulíc: Slavkovská, Tatranská, Lúčna

Na základe obhliadky ulíc so starostom a poslancami bol vykonaný nasledovný zápis:

Termín obhliadky: 2. 3. 2011 16.00-17.45 h
Miesto stretnutia: bývalé Štátne majetky
Prítomní: Ing.Peter Hritz, Pavol Kozempel, Vladimír Šifra, Gabriel Knižka

Zistené nedostatky

 • nelegálna skládka komunálneho odpadu (bývalé ŠM a cesta k TEŽ)
 • nepokosené trávnaté plochy za Slavkovskou ulicou (možné riziko požiaru)
 • poškodenie miestnej komunikácie v dôsledku činnosti spodnej vody (Slavkovská, Školská a Tatranská ul. pri pánovi Milanovi Mlynarčíkovi)
 • problematický priepust vonkajšieho kanálu pred RD Slavkovská 315 (p.Paráková), malý priepust pod vjazdom k RD
 • ukončenie cesty na Tatranskej ul. (pri p.Pavlovi Kozemplovi) – neumožnený výjazd pre požiarnikov v prípade požiaru

Riešenia

 • vyzvať vlastníkov pozemkov k odstráneniu skládok (termín kontroly: do 30. 6. 2011)
 • vyzvať vlastníkov pozemkov k pravidelnému koseniu (termín kontroly: 30. 8. 2011)
 • upozorniť pi MUDr.Parákovú na nedostatočný priepust (termín:do 31. 3. 2011)
 • vyčistiť vonkajší kanál na Slavkovskej ulici (patrí VUC) (termín kontroly: do 30. 4. 2011)
 • odstrániť zátaras na Tatranskej ulici – koniec cesty (termín:do 30. 4. 2011)
 • sledovať komunikáciu na križovatke (Slavkovská, Školská a Tatranská ul.) a nahlásiť poruchu – splnené

Zapísal
Ing.Peter Hritz
starosta obce