Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Marcový príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som sa Vám s príchodom nového mesiaca opäť prihovoril.
V mesiaci marec sa v obci uskutočnilo viacero akcií (Fašiangová slávnosť, oslavy MDŽ, Marec – mesiac knihy, posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov). Chcel by som sa týmto poďakovať ich organizátorom – OZ Nová Lesná, Slovenskému červenému krížu a komisii kultúry, športu a cestovného ruchu.

Obec sa dňa 26.3.2011 v čase od 20:30 do 21:30 zapojila do celesvetovej akcie „Hodina zeme“, a takto aspoň malým dielom prispela k riešeniu globálnych problémov. Účasťou sme upozornili na problém globálneho otepľovania a svetelného znečistenia.
Osobne som sa zúčastnil rokovania s riaditeľmi bánk o možnosti inštalácie verejného bankomatu v obci. Keďže však nespĺňame predpísané kritéria, nie je možné jeho osadenie v obci.
Na verejnom prerokovaní sme zapracovali aj posledné pripomienky k územnému plánu a podarilo sa pokročiť v realizácii hasičského areálu.

Dňa 22.3.2011 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie týkajúce sa hasičského areálu. Návrh rieši umiestnenie stavby hasičského objektu, klubovne, šatní, garáží a futbalového ihriska.
Úplné znenie územného rozhodnutia bude zverejnené na stránke obce www.novalesna.sk.

Vzhľadom k tomu, že sa blížia sviatky Veľkej noci, chcel by som vyzvať všetkých občanov obce k úprave okolia ich príbytkov.

S príchodom jari Vám do ďalších dní želám všetko najlepšie.

Ing. Peter Hritz
starosta obce