Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Veľkoobjemové kontajnery pre jarné upratovanie

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že v termíne od 11. 4. 2011 do 15. 4. 2011 budú v našej obci pristavené kontajnery na jarné upratovanie. Sú určené pre občanov, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná, dvere a pod.). Počas jarného upratovania sa môžu občania bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do kontajnerov, ale vedľa nich, nakoľko budú následne drvené a drevná štiepka bude zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene. Veľkoobjemové kontajnery nie sú určené na stavebný odpad (ten musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a musí mať doklad o jeho likvidácií), elektroodpad, nebezpečný odpad a hlavne komunálny odpad.
Žiadame občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, odpad neukladali vedľa kontajnerov, ale počkali na prázdny kontajner na inom stanovišti.
Po skončení jarného upratovania je ukladanie odpadu na stanovištiach považované za tvorbu divokej skládky. Upozorňujeme občanov, že obec bude pravidelne kontrolovať
dodržiavanie poriadku pri nakladaní s odpadom v čase jarného upratovania.

Kontajnery budú rozmiestnené v nasledujúcich termínoch a miestach:

11.4.2011

 • Ulica SNP – trávnatá plocha oproti nových garážam
 • Ulica SNP – vedľa domu č. 26- koniec ulice
 • Vodárenská ulica – pred bytové domy č. 293,294

12.4.2011

 • Ulica Jána Stilla – oproti novej požiarnej zbrojnici
 • Ulica Jána Stilla – vedľa tenisového kurtu
 • Horská ulica – oproti bytovému domu č. 308

13.4.2011

 • Slavkovská ulica – vedľa domu č. 217
 • Slavkovská ulica – cesta ku električke
 • Tatranská ulica – koniec ulice, začiatok ulice Lúčnej

14.4.2011

 • Ulica M.R.Štefánka – oproti domu č. 136
 • Ulica M.R.Štefánka – parkovisko nad Obecným úradom
 • Sadová ulica – plocha pod rodinným domom č. 114

15.4.2011

 • Lipová ulica – parkovisko oproti rodinného domu č.101
 • Ulica IBV II. Nová Lesná – vstup do IBV II. – oproti hotelu Amália
 • Ulica IBV II. Nová Lesná – pod rodinným domom č. 362

Obecný úrad
+421 (52) 478 23 41