Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Septembrový príhovor starostu

Milí spoluobčania!
Letná turistická sezóna je už nenávratne za nami a s ňou aj leto plné slnečných dní a teplých letných nocí. Dovoľte mi, aby som vám predstavil stručné zhrnutie udalostí a podujatí, ktoré sa počas predchádzajúcich dvoch letných mesiacov v našej obci uskutočnili.
V dňoch 3.–5. júla sme pre vás pripravili Cyrilometodské dni, spojené s otvorením letnej turistickej sezóny, v rámci ktorých mala veľký úspech prehliadka automobilových veteránov, uskutočnilo sa posvätenie horolezeckých lán a čakanov, do života bol uvedený automobil budúcnosti – ekologické auto. Mimoriadne dôležitou udalosťou v obci bola prezentácia obecnej znelky, ktorej autorom je miestny obyvateľ Alexander Kříž. Úspech, hlavne u najmenších, zožali aj ukážky rezbárskych prác v rámci rezbárskeho plenéra, ktorého aktérmi boli umelci z Prahy (MVDr. Oto Melter), Malej Frankovej (Alojz Čarnogurský) a Novej Lesnej (Donát Čarnogurský). Deti sa zúčastnili súťaže o najkrajšiu kresbu v rámci spomínaného podujatia a každý malý umelec bol odmenený sladkým darčekom.
Zavŕšením Cyrilometodských dní bola slávnostná bohoslužba s prvkami staroslovienčiny a prednáška Mgr. Eleny Šubiakovej z Bratislavy o cyrilo-metodskom dedičstve a význame hlaholiky. Obsiahlu reportáž z tohto podujatia priniesol regionálny týždenník Podtatranské noviny, rádio Lumen, rádio Regina, mesačník Cestovateľ a mesačník Tatry. Touto cestou by som sa rád poďakoval rímskokatolíckemu kňazovi Dr. Donátovi ČarnogurskémuAkad. arch. Tomášovi Bujnovi, Mgr. Ivete Kontríkovej, Ing. Zuzane ŠedivejIng. Emilovi Môcikovi za ich mimoriadnu pomoc a ústretovosť pri príprave spomínaných podujatí.
Ďalšou vydarenou akciou bol koncert nemeckých akordeonistov spojený s ochutnávkou novolesnianskych špecialít. Chutné dobroty sme mohli ochutnať aj vďaka OZ Nová Lesná a členkám Seniorklubu. Škoda, že aj počas trvania tejto akcie nám počasie príliš neprialo, avšak aj napriek tomu sa na spomínaných podujatiach zišla početná divácka kulisa.
23. júla sme opäť po šiestich rokoch obnovili najznámejšie športové podujatie Memoriál Jána Stilla a som rád, že sa nám podarilo nadviazať na úspešné predchádzajúce ročníky, o čom svedčí aj ocenenie predsedu slovenského bežeckého spolku. Mimoriadne ma potešil záujem bežcov v mládežníckych kategóriách, kde došlo k prekonaniu účastníckeho rekordu. Aj týmto podujatím sa nám podarilo dostať obec viac do povedomia slovenskej verejnosti, reportáž z Memoriálu Jána Stilla bola uvedená v Slovenskej televízii, v Slovenskom rozhlase, rádiu Lumen, denníku Korzár, denníku SME, denníku Nový Čas a regionálnych novinách Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník. Takéto organizačne náročné podujatie si vyžaduje veľké nasadenie a aktivitu, a preto sa chcem poďakovať tým, ktorí najviac pomohli: Ľubomír Kollár, Blanka Obžutová, Jana Ohrádková, Akad. arch. Tomáš Bujna, Mgr. Marián Hrebík, členovia OZ Nová Lesná a mnohí ďalší dobrovoľníci. Bolo nám cťou, že sme na podujatí mohli privítať aj takú známu osobnosť, ktorou je atletická legenda Jozef Plachý, a tiež aj starostu partnerskej obce Nasavrky, starostu bratislavskej mestskej Rača a starostov obcí VernárLiptovská Teplička.
Júl sa skončil, s ním odišlo aj pomerne nepriaznivé a upršané počasie a konečne sa rozbehla aj letná turistická sezóna podľa našich predstáv. 6. augusta sme sa prvýkrát stretli pri vatre zblíženia. Kultúrnym programom nás pobavil rómsky folklórny súbor pod umeleckým vedením Ivana Akimova. Pri tejto príležitosti by som sa rád poďakoval členkám SČK, členom dobrovoľného hasičského zboru a zamestnancom obecného úradu Nová Lesná, ktorí mi pomohli spomínané podujatie pripraviť.
Pre turistiky chtivých občanov sme pripravili túru pod Novolesniansku štrbinu. Iniciátorom tejto akcie bol Ján Hanáček a tucet obyvateľov obce si 13. augusta pripomenul prvý zdokumentovaný výstup poľských horolezcov na spomínanú štrbinu. Názov Novolesnianska štrbina je jediné pomenovanie objektu vo Vysokých Tatrách, ktoré nesie názov podľa obce.
V mesiaci august sme vďaka kontaktom MUDr.V. Krasuľu v obci privítali primátora mesta Lowenstein a ďalších jeho predstaviteľov, ktorí prejavili záujem o partnerstvo s našou obcou.
Ďalšou vydarenou akciou boli oslavy Dňa sv. Bartolomeja, patróna obce Nová Lesná. Občania obce si mohli otestovať svoje vedomosti o obci v kvíze Čo vieš o Novej Lesnej. Náročné otázky pre súťažiacich pripravila Mgr. Iveta Kontríková, za čo jej patrí moje poďakovanie.
Najlepšie vedomosti preukázali členovia Seniorklubu, ktorí za správne odpovede získali farebnú tlačiareň. Súčasťou dňa osláv obce bola aj výstava modelov. Poďakovanie patrí Petrovi Pilátovi a Michalovi Kováčikovi.
Záver Novolesnianskeho kultúrneho leta patril už tradične známemu podujatiu Burčiakfest. Vynikajúci program, perfektné jedlo, skvelá zábava a tentoraz aj príjemné počasie, to sú základné rysy tohto populárneho podujatia. Za prípravu podujatia patrí moje poďakovanie bratom Knižkovcom.
Oslavy výročia SNP sme si pripomenuli s členmi Zväzu protifašistických bojovníkov položením pamätného venca na miestnom cintoríne. Bohužiaľ, aj v tento pamätný deň absentovala pri tomto podujatí mladá generácia občanov. Pre priaznivcov športu pripravila kultúrna a športová komisia nohejbalový turnaj, ktorý sa tešil značnej obľube občanov Novej Lesnej.
V stredu 14. septembra sme privítali v priestoroch Obecného úradu prezidentku Fóra seniorov Slovenska Ľubicu GálisovúJozefa Štefaňáka, pracovníka mestskej polície, ktorí informovali našich občanov o možnostiach prevencie a ochrany majetku. Táto prednáška je ďalším z podujatí, ktoré podporujú projekt Nová Lesná – bezpečnejšia obec. O túto akciu prejavila záujem aj TV JOJTV TA3.

Na záver chcem vysloviť poďakovanie sponzorom, ktorí v týchto neľahkých časoch pomohli pri organizácii a príprave týchto už spomínaných podujatí: Mesto Vysoké Tatry, GAS and OIL – Ing. Marián Siska, Azor – Ing. Ladislav Zoričák, Autofinanc – Rudolf Skokan, JUDr. Pavol Ovšonka, Aquacity Poprad, Mizuno, Sportissimo, Raki centrum, Dr. Max Poprad, p. Turanský, Prvá stavebná sporiteľňa, Ing. František Rovný, Davorin SK, MK Gastro, Podtatranské noviny a iní.

Ing. Peter Hritz
starosta obce