Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Októbrový príhovor starostu

Vážení spoluobčania.

Jeseň nás potešila dlhým obdobím teplého babieho leta, po ktorom však akosi náhle nadišlo obdobie chladnej a sychravej jesene.
Práve jesenný čas je spojený s upratovaním okolia našich príbytkov a tiež verejných priestranstiev v našej obci. Keďže rok 2011 je rokom dobrovoľníctva, v rámci ktorého sa vyzdvihuje akákoľvek dobrovoľná iniciatíva, chcem sa poďakovať Katke Potankovej, ktorá prišla s výzvou na úpravu a vyčistenie okolia obce. Sama išla príkladom, pozbierala odpadky a vyčistila okolie pri cyklistickom chodníku.
Som rád, že sa k tejto aktivite pridali aj členky Slovenského červeného kríža a vyčistili okolie cesty k zastávke TEŽ.
Je to nasledovaniahodný skutok, ktorý pomôže životnému prostrediu viac, ako slová kritiky niektorých občanov na rokovaní obecného zastupiteľstva.
Teší ma, že spolupráca s našou partnerskou obcou Nasavrky v ČR už nie je iba na úrovni predstaviteľov obce, ale dostala širší rozmer. Výsledkom je návšteva viacerých občanov našej obce v mesiaci október v Nasavrkách. Som presvedčený, že aj tento pobyt našim seniorom prospel a bol príjemným spestrením mesiaca, ktorý je venovaný úcte k starším. Verím, že aj iné organizácie pôsobiace v obci preukážu aktívny postoj v rozvíjaní dobrých vzťahov s partnerskou obcou.
Dňa 12. októbra sme v rámci týždňa miestnej demokracie zorganizovali Deň otvorených dverí, v rámci ktorého ma niektorí občania inšpirovali viacerými podnetnými návrhmi.

Obec Nová Lesná patrila v minulých dňoch medzi obce, ktoré ako prvé dokázali zabezpečiť pre svojich občanov potravinovú pomoc v podobe hladkej múky a cestovín. Túto formu pomoci využilo 100 obyvateľov obce. Pri rozdeľovaní potravín pomáhali všetci zainteresovaní občania. Vďaka pracovníkom obecného úradu malo preberanie potravinovej pomoci pokojný a kultúrny priebeh.
Veľké poďakovanie patrí rodine Bartschovej a firme Krypton, ktorí sponzorsky zastrešili prepravu potravinovej pomoci zo Spišskej Novej Vsi do Novej Lesnej, a týmto ušetrili obci nemalé finančné prostriedky.

V mesiaci október navštívili našu obec finalisti celoslovenskej súťaže v rámci podujatia „Hľadáme nového Jozefa Plachého“. Mladí atléti sa spolu s atletickou legendou Jozefom Plachým tešili priazni viacerých médií. Aj takouto formou sa zviditeľnila naša obec.
Na prijatí týchto atlétov starostom obce sa zúčastnila aj redaktorka českého denníka Právo – Mgr. Věra Keilová, ktorá pripravuje obsiahlejšiu reportáž o Novej Lesnej.
Jej návšteva bola reakciou na úspešné Novolesnianske kultúrne leto.
V mesiaci október sme držali palce Akad. Arch. Tomášovi Bujnovi, ktorý v celoslovenskej súťaži CE.ZA.AR 2011 získal vynikajúce druhé miesto za projekt rekonštrukcie rímsko–katolíckeho kostola v našej obci. Srdečne blahoželáme.
Dňa 20. októbra sme slávnostne uviedli do života knihu PhDr. Ivety Kontríkovej v nemeckej verzii – »Ján Still – horský vodca 19.- ho storočia«. Táto publikácia mala veľkú odozvu u seniorov horskej služby, ktorí ju pokrstili tatranskou žulou. O vydanie knihy sa sponzorsky pričinil pán Július Bartsch.
Veľmi som sa potešil návšteve Ľubomíra Kollára ml., ktorý mi opísal svoje zážitky z cyklistickej expedície naprieč Poľskom. Okrem neho sa na nej zúčastnil Michal RusnákMartin Pemčak. Celkovo prešli počas šiestich dní 802 km, pochvaľovali si ohľaduplnosť miestnych vodičov. Je potešiteľné, že dnešní mladí ľudia dokážu aj takýmto zmysluplným spôsobom napĺňať svoj voľný čas.
V blížiacom sa dušičkovom období sa na chvíľku pristavme, uctime si pamiatku tých, ktorí už nie sú medzi nami a venujme im tichú spomienku.
Do ďalších dní Vám prajem len to najlepšie.

Ing. Peter Hritz,
starosta obce