Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2011

Prehľad účasti poslancov, starostu a kontrolóra obce na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2011

Poslanec 24.2. 16.3. 8.6. 29.6. 21.9. 12.10. 9.11. 14.12.
P.Kozempel / / / / / / / /
Prof.Ing.M.Oravec / / / A A A / /
Ing.O.Zavacký A / / / / A / /
G.Knižka A / / / / / / /
M.Šifra / / / / A / / /
J.Krišanda A / A A A A / /
Ing.M.Gánovský A / / / / / / /
S.Jeleňák / / / A A A / /
V.Šifra / / / / / / / /
Starosta 24.2. 16.3. 8.6. 29.6. 21.9. 12.10. 9.11. 14.12.
Ing.P.Hritz / / / / / / / /
Kontrolór 24.2. 16.3. 8.6. 29.6. 21.9. 12.10. 9.11. 14.12.
Ing.B.Pisár / / / / / / / /

/ – prítomný
A – absencia

Za správnosť výpisu: Jaroslava Šarišská

Pozrite si tiež:
Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2012