Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2011

admin

architekt, autor blogu TATRYBLOG.SK

You may also like...