Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2011

You may also like...