Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Návrh UPN

Návrh UPN

  1. Širšie vzťahy 1-50000.pdf
  2. Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce 1-10000.pdf
  3. Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce, verejné dopravné vybavenie 1-2000.pdf
  4. Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce – energetika a telekomunikácie 1-2000.pdf
  5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce – vodné hospodárstvo 1-2000.pdf
  6. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely 1-2000.pdf
  7. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability 1-10000.pdf
  8. Sprievodná správa ÚPN-O NL.pdf
  9. Záväzná časť ÚPN-O NL.pdf

Miesto kde si súbory môžete prevziať:
http://ulozisko.sk/495189/web.rar