Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2012

You may also like...