Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Zápis detí do Materskej školy Nová Lesná

Riaditeľka Materskej školy v Novej Lesnej oznamuje rodičom, že prebieha zápis detí do Materskej školy v Novej Lesnej na školský rok 2013/2014 od 15.02.2013 do 15.03.2013.

Naša materská škola ponúka

  • možnosť rozhodnúť sa pre celodennú starostlivosť, alebo poldennú, prípadne aj bez obeda
  • je možnosť prihlásiť dieťa už od dvoch rokov
  • deti vedieme k poznávaniu okolitej prírody a jej ochrane
  • organizujeme plavecký a lyžiarsky výcvik
  • je možnosť oboznamovania s anglickým jazykom

Vyplnenú žiadosť je potrebné odovzdať do 15.03.2013 v MŠ.
Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole, alebo prevziať z tejto stránky.
Tlačivo žiadosti