Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Bartolomejský deň (aktualizované)

bartolomejsky-den
V sobotu dňa 24. 8. 2013 sa uskutoční Bartolomejský deň na počesť patróna našej obce – sv. Bartolomeja. Rovnako ako predchádzajúci rok, aj teraz vyzývame všetkých majiteľov krojov, aby si ich v tento sviatočný deň obliekli a prišli týmto spôsobom podporiť túto myšlienku do centra obce.

Program:

  1. 16.00 hod. – Slávnostná svätá omša pri príležitosti svätého Bartolomeja v rímsko-katolíckom kostole
  2. 17.00 hod. – otvorenie programu znelkou obce
  3. Predstavenie hostí
  4. Opis svätého Bartolomeja
  5. Uvedenie do života novolesnianských pohľadníc
  6. Poďakovanie darcom krvi
  7. Príhovor starostov partnerských obcí
  8. Udeľovanie „Ceny starostu za rok 2013“
  9. Hudobná produkcia- ľudová hudba Bystrianka a hostia (ženská spevácka skupina Senior Jánošík) zo Svitu

plagát k akcii

Fotogaléria