Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Kontajnery pre jesenné upratovanie

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že v termíne od 21.10.2013 do 25.10.2013 budú v obci Nová Lesná pristavené kontajnery na jesenné upratovanie. V termíne od 21.10.2013 do 25.10.2013 bude zároveň pristavený kontejner na elektroodpad a nebezpečný odpad. Kontajnery budú rozmiestnené v nasledujúcich termínoch a miestach:

21.10.2013

 • Ulica M.R. Štefánika – oproti RD č. 136
 • Ulica M.R. Štefánika – plocha pri OcÚ
 • Slavkovská ulica – plocha k TEŽ

22.10.2013

 • Vodárenská ulica – pri BD č. 296
 • Ulica SNP – plocha pri garážach
 • Ulica SNP – plocha pri RD č. 25

23.10.2013

 • Horská ulica – plocha pri RD č. 29
 • Horská ulica – plocha pri BD č. 308
 • Lúčna ulica – plocha pri RD č. 434

24.10.2013

 • Ulica Zakladateľov – hotel Amália
 • Ulica Zakladateľov – plocha pri Zvonici
 • Tatranská ulica – plocha pri RD č. 230

25.10.2013

 • Lipová ulica – plocha pri RD č. 96
 • Ulica Jána Stilla – plocha pri RD č. 55
 • Ulica Jána Stilla – plocha pri tenisovom kurte
 • Sadová ulica – plocha pri RD č. 118

Žiadame občanov, aby k jesennému upratovaniu pristupovali zodpovedne, odpad neukladali vedľa kontajnerov, ale počkali na prázdny kontajner na inom stanovišti. Po skončení jesenného upratovania je ukladanie odpadu na stanovištiach považované za tvorbu divokej skládky. Upozorňujeme občanov, že obec Nová Lesná bude pravidelne kontrolovať dodržiavanie poriadku pri nakladaní s odpadom v čase jesenného upratovania.