Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Tatranské XIX. storočie a jeho osobnosti

tatranske-19-storocie
V piatok 26. septembra 2013 sa v Grandhoteli v Starom Smokovci uskutočnila konferencia o tatranských a podtatranských osobnostiach 19, storočia.
Konferenciu organizoval Mikuláš Argalács a Peter Petras ako jednu z akcií v rámci Rainerovho roka. Konferenciu otvoril primátor Tatier Ján Mokoš.
Účastníci konferencie hľadali v diskusii kritériá na stanovenie definície pojmu „tatranská osada“ a snažili sa o zaujatie odborného stanoviska k datovaniu vzniku jednotlivých osád v Tatrách.
Na konferencii bol uvedený do života zborník odborných príspevkov pod názvom Tatranské XIX. storočie a jeho osobnosti s podtitulom Zborník štúdií podtatranských autorov. Články mapujú život predovšetkým tých osobností, ktoré v Tatrách žili a pracovali v 19. storočí a významnou mierou prispeli k ich rozvoju. Patrili k nim Johan Georg Rainer – propagátor cestovného ruchu a zakladateľ Rainerovej útulne, lekár Dr. Nicoalus Szontagh de Igló, horský vodca Ján Franz z Novej Lesnej, gróf Jozef Szentinányi (Svätojánsky) – zakladateľ Štrbského Plesa a viacero osobností z Veľkej Lomnice, Huncoviec, Kežmarku a Popradu. V zborníku sú však zaradené aj odborné príspevky o architektúre v Tatrách v 19. storočí, o pohľadniciach z tohto obdobia, o prínose železnice pre rozvoj cestovného ruchu v Tatrách, o vzniku poštových úradov v tatranských osadách, zavedení telegrafu a telefónov, o pamätných tabuliach významných osobností najmä v Kežmarku.
V zborníku, ktorý je aj na obecnom úrade v Novej Lesnej, sú aj články dvoch novolesnianskych autorov: Tomáš Bujna tu publikoval článok s názvom Architektúra tatranských osád do konca storočia a osobnosť Gedeona Majunkeho a Iveta Kontríková príspevok Horský vodca Ján Franz v kontexte konca 19. a začiatku 20. storočia.

Iveta Kontríková