Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2013

You may also like...