Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Vianočný príhovor starostu obce

kolednici
Vážení spoluobčania,
s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa snažíme aspoň na malú chvíľu pristaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na tie posledné sviatky, ako aj na svojich blízkych, ktorí sú niekde v zahraničí alebo už nie sú medzi nami. Teraz sa môžeme opäť zamyslieť nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Pritom sa snažíme nezabudnúť na svojich blízkych, priateľov a známych, aby v tomto krásnom čase nebol nikto sám.
Dovoľte mi preto, aby som všetkým spoluobčanom poprial príjemné sviatky, šťastie, pokoj v duši, lásku a pevné zdravie v rodinách.
Zároveň vám všetkým prajem, aby ste do Nového roka vykročili šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás postrehnú krásne, ale i nepríjemné chvíle a okamihy, lebo aj tie patria k životu.
No nezabudnime však na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
Krásne a  veselé sviatky a  šťastlivý nový rok vám praje Ing. Peter Hritz, starosta obce a zamestnanci obecného úradu v Novej Lesnej.