Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Vedenie ZŠ s MŠ Veľký Slavkov oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 4. a 5. februára (utorok, streda) v čase od 13.00 h. do 16.30 h. v budove základnej školy na 1. poschodí.

  • Doniesť
    rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, potvrdenie od lekára (o spôsobilosti navštevovať ZŠ), 7€ za sadu zošitov a pomôcok
  • Pestrý výber krúžkov
    internetový, športovo-turistický, tanečný, angličtina hrou, šikovné ruky, redakčný, zábavná slovenčina, matematika
  • Mimoškolské aktivity
    hudobno-dramatické predstavenia, noc v škole, karnevaly, športové hry, vedomostné kvízy, vianočné a veľkonočné dielne, týždeň hlasného čítania

Indiáni tí sa majú!
Celý deň sa iba hrajú.
Skáču hejsa, hopsasa,
chytajú sa do lasa.
Chceš sa s nimi zabaviť?
Na zápis len pekne príď.
Čísla, tvary, farby tiež,
zoradiť k nám rýchlo bež.

Plagát