Predstavenstvo vydavateľského družstva Podtatranské noviny vyhlasuje výberové konanie na funkciu šéfredaktora

You may also like...