Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na jarné upratovanie

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že v termíne od 22.04.- 28.04.2014 budú v Novej Lesnej umiestnené veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie nasledovne

22.04.2014

 • Ulica M. R. Štefánika – oproti RD č. 136
 • Ulica M. R. Štefánika – plocha pri OÚ
 • Slavkovská ulica – plocha k TEŽ

23.04.2014

 • Slavkovská ulica – pod RD č. 217
 • Ulica SNP – plocha pri Garážach
 • Ulica SNP – plocha pri RD č.25

24.04.2014

 • Horská ulica – plocha pri RD č.29
 • Horská ulica – plocha pri BD č.308
 • Lúčna ulica – plocha pri RD č.434

25.04.2014

 • Ulica Zakladateľov – pri hot. Amália
 • Ulica Zakladateľov – pri býv. čističke
 • Tatranská ulica – plocha pri RD č.230

28.04.2014

 • Lipová ulica – plocha pri RD č.96
 • Ulica Jána Stilla – plocha pri RD č.55
 • Ulica Jána Stilla – plocha pri kurte

29.04.2014

 • Sadová ulica – plocha pri RD č.118
 • Vodárenská ulica – parkovisko BD 296