VZN 1/2014 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov

You may also like...