VZN 1/2014 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov

admin

architekt, autor blogu TATRYBLOG.SK

You may also like...