Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Novolesňania v Hidasnémeti

Počas víkendu 21.–22. júna 2014 sa v maďarskom Hidasnémeti – partnerskej obci Novej Lesnej – konali Dni obce Hidasnémeti, na ktoré prijali pozvanie aj takmer 40 obyvatelia Novej Lesnej. V rámci 18. ročníka osláv tejto pohraničnej obce pripravilo obecné zastupiteľstvo Hidasnémeti v spolupráci s miestnou základnou školou, športovým klubom a početnými miestnymi podnikmi a sponzormi bohatý kultúrny a športový program zameraný na spoznávanie obce a jej okolia, ale tiež na vzájomné spoznávanie sa občanov partnerských a spriatelených obcí. Celé podujatie zastrešoval projekt Občania Európy, prostredníctvom ktorého sa na tomto podujatí stretli občania maďarských obcí Hidasnémeti a Hidas, českého mestečka Nasavrky a slovenských obci Nová Lesná, Buzica a Veľká Lomnica. Ich starostovia tu podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Každý z nich mal tiež priestor na prezentáciu svojej obce a tak sa okolo 200 obyvateľov týchto spriatelených obcí malo možnosť dozvedieť, čo je pre tú-ktorú obec typické, špecifické, čo môže obec návštevníkom ponúknuť, akú má históriu, tradície atď. Jednotlivé obce sa prezentovali tiež výstavkami. Novolesňania tu predstavili svoju obec pod Vysokými Tatrami pohľadnicami, výšivkami, olejomaľbami umelca Alexandra Kříža, keramikou z dielne Moniky Kerkešovej, novolesnainskymi krojmi a ďalšími propagačnými materiálmi. V rámci nedeľného programu Slovensko reprezentoval aj detský súbor steperiek z Habovky. Účastníci stretnutia šiestich spriatelených obcí mali možnosť pozrieť si historické vozidlá značky Volkswagen, exhibičné vystúpenie kaskadérov na motorkách, ukážky stredovekých vojenských tradícií, vystúpenia folklórnych súborov, súboru citaristiek, operetného vystúpenia, ohňovú šou. Deti, ale i dospelí sa zapojili do súťaží v kreslení, šachu, stolnom tenise, futbale i vodnom futbale. Tento zaujímavý multikultúrny víkend v Maďarsku bude mať pokračovanie v ostatných zúčastnených obciach. Najbližšie sa zástupcovia obcí stretnú na Slovensku pri príležitosti osláv obce Nová Lesná 23.-24. augusta 2014.
Iveta Kontríková